SOHO BOUTIQUE HOTEL By Pheungtammakul Part., Limited
31 Mahadthaibamrung Road, Nongluang,

Muangtak, Tak 63000 THAILAND 

Fax : 055-513123 Land Line : 055-039988 Mobile : 095-9392871

Soho.hotel.tak@gmail.com

Line: Sohohotel

  • Black TripAdvisor Icon
  • Facebook Basic Black

© 2013 by SOHO BOUTIQUE Hotel 055-513123 055-039988

SOHO Green HOTEL Project

นโยบายด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โซโห บูทีค โฮเทล ตระหนักถึงถึงความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและได้มีการพัฒนานโยบายที่จะปกป้องอนุรักษ์และส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มุ่งมั่นในการดำเนินงานในทุกกระบวนการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน และนักท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โอกาสของแขกผู้เข้าพักที่จะมีส่วนร่วม

  • เราอยากให้ท่านร่วมกับเราในการช่วยดูแลโลก โดยแขกที่เข้าพักสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการแจ้งความประสงค์ที่จะใช้ผ้าปูเตียง และผ้าขนหนูซ้ำ เพื่อประหยัดน้ำ แรงงาน และการใช้สารเคมีในกระบวนการซักผ้า โดยท่านสามารถวางแผ่นอะคลิลิครูปใบไม้ในห้องพักที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อแสดงความประสงค์ไม่เปลี่ยนผ้าผืนใหม่กรณีพักมากกว่าหนึ่งคืน

  • แขกผู้เข้าพักสามารถที่จะใช้บริการจักรยานที่ทางโรงแรมเตรียมไว้ให้ได้ฟรี