SOHO Square Center อาคารพาณิชย์

ZONE B  อาคารพาณิชย์พร้อมโอนค่ะ !!! ทำเลทองกลางใจเมืองตาก 

Promotion: Free กล้องวงจรปิด 4 จุด หรือแอร์ 12,000 BTU, มิเตอร์ไฟ 15 แอมป์, 
มาตรประปา ถังบำบัดน้ำเสีย, ฝ้าฉาบเรียบ. มุ้งลวด, กระจกอลูมิเนียมขาว, ค่าโอนกรมสิทธิ์ที่ดิน

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 055-514500 

Visitors: 82,380